Team

De mensen achter het Experiment

Het team

Het programmamanagement van het Experiment Uitkomstindicatoren wordt vanuit Santeon gevoerd. Een stuurgroep begeleidt het Experiment. Een breed samengestelde Advisory Board kijkt jaarlijks mee om de medische relevantie te borgen, de programmaresultaten op waarde te schatten en het wetenschappelijke kwaliteitsniveau te bewaken. Tevens adviseert de Advisory Board de stuurgroep waar nodig.

 • Dr. Nelly van Uden-Kraan, programmamanager
 • Anouck Splinter MSc, projectleider
 • Mariska Hackert MSc, onderzoeker
 • Jet Ankersmid MSc, promovenda borstkanker
 • Janine Prick, promovenda CVA
 • Noel Engels, promovendus chronisch nierfalen
 • Drs. Margriet van Dijk, communicatieadviseur
 • Prof. dr. Maurice van den Bosch, voorzitter Raad van Bestuur OLVG en voorzitter Santeon
 • Hans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis
 • Dr. Peter Go, voorzitter Medische Staf St. Antonius Ziekenhuis
 • Pieter. de Bey, directeur Santeon
 • Heleen Post, Manager Kwaliteit & Medisch-Specialistische Zorg PatiĆ«ntenfederatie Nederland
 • Arja Broenland, directeur-bestuurder Nederlandse Federatie voor KankerpatiĆ«ntenorganisaties (NFK)