Scholing

Professionalisering in het gebruik van zorguitkomsten in het proces van samen beslissen

Om daadwerkelijk zorguitkomsten in het proces van samen beslissen toe te kunnen passen in de spreekkamer gaat het er om dat zorgprofessionals weten wat samen beslissen inhoudt en wat zorguitkomsten zijn; hoe samen te beslissen in de dagelijkse klinische praktijk en hoe zorguitkomsten te benutten in het proces van samen beslissen; en dat zorgprofessionals bereid zijn om samen te beslissen toe te passen en zorguitkomsten inzichtelijk te maken in het proces van samen beslissen. Om deze professionalisering binnen de Santeon ziekenhuizen te bereiken, wordt voor de zorgprofessionals (betrokken in het Experiment Uitkomstindicatoren) een scholing ontwikkeld.

De scholing is bedoeld als bij- en nascholing voor zorgprofessionals (o.a. artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen), die nauw betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van de patiënt met of na borstkanker, chronisch nierfalen en CVA en dienst naasten, die zorguitkomsten willen benutten in het proces van samen beslissen.

Na het volgen van de scholing zijn zorgprofessionals bekend met het proces van samen beslissen, de bijbehorende gesprekstechnieken en methodieken en het inzichtelijk maken van zorguitkomsten aan de patiënt in het proces van samen beslissen. Middels een praktijkopdracht passen zorgprofessionals de opgedane gespreksvaardigheden en methodieken toe in de praktijk. De vaardigheden van de zorgprofessional in de toepassing worden aangescherpt op basis van individuele terugkoppeling.

Bestaande trainingen en bestaand materiaal

Een uitgangspunt van het Experiment Uitkomstindicatoren is om “het wiel niet opnieuw uit te vinden”. In de afgelopen jaren zijn er verschillende trainingen ontwikkeld om zorgprofessionals te scholen in samen beslissen, zowel generiek als aandoening specifiek. De scholing sluit aan op andere scholing rondom samen beslissen en zal waar mogelijk gebruik maken van en voor te bouwen op reeds ontwikkeld scholingsmateriaal.

Losstaande module voor terugkoppeling PROMS in de spreekkamer

Santeon breed wordt momenteel gewerkt aan de implementatie van PROMs (door de patiënt gerapporteerde uitkomsten) en het gebruik hiervan in de spreekkamer. Een module voor terugkoppeling van PROMs in de spreekkamer zal onderdeel van de scholing zijn.