Geleerde lessen

Ervaringen

Hoe gebruiken we zorguitkomsten bij samen beslissen?

Op vrijdag 24 januari 2020 zijn het ministerie van VWS, de begeleidingscommissie van ZonMw en andere betrokkenen en geïnteresseerden bijgepraat over de stand van zaken van het Experiment Uitkomstindicatoren. Het Experiment is nu een jaar op weg. Er is toegelicht hoe zorguitkomsten bij samen beslissen worden ingezet. De voortgang op de aandoeningen borstkanker, CVA en chronisch nierfalen is getoond en de ervaringen en inzichten die zijn opgedaan in dit eerste jaar zijn aan bod gekomen.

Er is een filmpje gemaakt over de ervaringen, inzichten en geleerde lessen in het eerste jaar Experiment Uitkomstindicatoren.