Doelstellingen

De doelstellingen van het Experiment Uitkomstindicatoren

De algehele doelstelling van het programma is het in de praktijk ervaring opdoen met het meten, verzamelen en gebruiken van zorguitkomsten, inclusief door de patiënt gerapporteerde uitkomsten, ten behoeve van samen beslissen. Het streven is een proof of concept te realiseren waarin de waarde wordt aangetoond van transparantie van zorguitkomsten en best practices worden geïdentificeerd om zorguitkomsten (publiek) bekend te maken en in te zetten voor samen beslissen in de spreekkamer. Er zijn vier doelen geformuleerd.

Doel 1

Nieuwe, meer precieze of meer gepersonaliseerde inzichten in behandelresultaten

Het gebruik van beschikbare real-world uitkomstgegevens om nieuwe, meer precieze of meer gepersonaliseerde inzichten te krijgen in behandelresultaten en verschillen tussen behandelopties.

Doel 2

Uitkomstgegevens inzetten voor samen beslissen in de spreekkamer

De ontwikkeling en implementatie van een effectieve aanpak voor het gebruik van uitkomstgegevens bij samen beslissen.

Doel 3

Publiek bekend maken van zorguitkomsten

Doel 3 betreft het communiceren van ziekenhuisspecifieke uitkomsten aan patiënten om:

a) Patiënten informeren over kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen om patiënten in staat te stellen een ziekenhuis te selecteren;

b) Ervoor zorgen dat patiënten beter geïnformeerd zijn over de kwaliteit van zorg en risico’s die verband houden met de behandeling(en) en verschillen in uitkomsten tussen behandelopties.

Doel 4

Evalueren van de implementatie en impact van gebruik van zorguitkomsten

Evaluatie van de implementatie en impact van het gebruik van uitkomstgegevens op het gebied van patiënt- en artsenervaringen, verschillende en beter geïnformeerde keuzes en veranderingen in gebruik van gezondheidszorg.