Over het Experiment

Gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen

In het kader van samen beslissen werken we binnen de Santeon ziekenhuizen aan het Experiment Uitkomstindicatoren. Samen met in- en externe partners willen we uitkomstinformatie toegankelijk maken in de spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van zorg, zodat zij -samen met de zorgverlener- beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Het Experiment Uitkomstindicatoren maakt onderdeel uit van het programma Uitkomstgerichte Zorg waar de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen aan werken. Het ministerie van VWS maakt het Experiment Uitkomstindicatoren financieel mogelijk, ZonMw begeleidt het project. Er is 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een periode van drie jaar (2018-2021).

Het Experiment Uitkomstindicatoren richt zich op drie aandoeningen waarbij het gebruik van zorguitkomsten in het gehele zorgpad wordt uitgewerkt: borstkanker, CVA en chronisch nierfalen.

Binnen elke aandoening wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het gebruik van zorguitkomsten bij één keuzemoment:

  • Borstkanker: keuzemoment nacontrole
  • CVA:  keuzemoment ontslagmogelijkheden
  • Chronisch nierfalen:  keuzemoment nierfunctievervangende therapie

Bij doelstellingen leest u meer over de opzet van het Experiment. Hier vindt u het team van het Experiment Uitkomstindicatoren.

Patiëntenparticipatie

Om optimaal aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de ‘eindgebruikers’ zijn patiënten, patiëntvertegenwoordigers en patiëntenverenigingen op diverse manieren aangehaakt bij het Experiment. Ook landelijke patiëntenorganisaties zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie. Tevens is er sprake van patiëntenparticipatie in de onderzoeksprojecten.

Het Experiment in beeld

Bekijk hier een korte animatiefilm over het Experiment Uitkomstindicatoren.

Waarom Santeon

Santeon werkt sinds 2012 aan (uitkomst)transparantie en continue verbetering van de zorg. Het Experiment is voor Santeon een logische volgende stap naar waardegedreven zorg. Het sluit aan bij de ambitie van Santeon betreffende de toekomst van de ziekenhuiszorg en de patiënten: Santeon ziekenhuizen betrekken patiënten actief bij de behandeling en keuzes. Een praktijkexperiment is als opzet gekozen om leerpunten -die uit het Experiment naar voren komen- beschikbaar te maken voor alle zorgaanbieders in Nederland. Zo kan het programma bijdragen aan een spoedige opschaling van het effectief inzetten van uitkomsttransparantie door alle Nederlandse zorgaanbieders in samenwerking met patiënten(vertegenwoordigers).