SHOUT-BC studie

In de SHOUT-BC studie wordt het gebruik van uitkomstinformatie ten behoefte van samen beslissen over nacontrole na borstkanker onderzocht. Het acroniem SHOUT-BC staat voor: SHared decision making supported by OUTcome information regarding Breast Cancer follow-up.

Doel van de studie

Deze studie onderzoekt de implementatie en effectiviteit  van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie, ondersteund door een (online) keuzehulp, bij patiënten en zorgprofessionals die een keus moeten maken betreffende de inrichting van de nacontrole bij borstkanker. Ook wordt gekeken in hoeverre veranderingen optreden in het gebruik en uitkomsten van zorg.

 • De mate van samen beslissen (gerapporteerd en geobserveerd)
 • Gebruik van uitkomstinformatie in de besluitvorming
 • Beslissingsspijt
 • Kanker-gerelateerde zorgen
 • Angst voor terugkeer ziekte
 • Ziekteperceptie
 • Risicoperceptie
 • Welbevinden

Vrouwelijke patiënten die na een curatieve behandeling voor invasieve borstkanker een beslissing moeten nemen over de inrichting van de nacontrole.

De studie bestaat uit drie fases. De eerste fase betreft de nulmeting. Hierin wordt gekeken naar de huidige klinische praktijk. Daarna volgt de transitiefase. In deze fase ontvangen betrokken zorgprofessionals een training betreffende samen beslissen en de toepassing van een keuzehulp om samen beslissen betreffende de (gepersonaliseerde) inrichting van de nacontrole met de patiënt in de praktijk te ondersteunen. Het laatste deel van de studie betreft de nameting. Tijdens deze fase wordt de ontwikkelde keuzehulp in de praktijk gebruikt en wordt er gekeken naar de verschillen met de klinische praktijk vóór de implementatie van de keuzehulp.

Tijdens deze studie vindt er op twee manieren dataverzameling bij patiënten plaats: via vragenlijstonderzoeken en audio-opnames.
Vragenlijstonderzoek: patiënten worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen direct na het consult naar aanleiding van de eerste nacontrole (mammografie) aan het einde van het eerste jaar na de behandeling (m.u.v. van hormoontherapie). Hierop volgen follow-up vragenlijsten na 6 en 12 maanden.
Audio-opnames: deze worden tijdens het consult waarin de (keuze voor de) inrichting van de nacontrole besproken.

Daarnaast wordt er tijdens de nameting eenmalig een vragenlijst onder betrokken zorgprofessionals uitgezet.

Tijdlijn

In november 2019 is de inclusie voor dit onderzoek gestart. Vanaf mei 2020 zal de keuzehulp en de werkwijze om samen te beslissen met behulp van uitkomstinformatie in de ziekenhuizen worden geïmplementeerd. De inclusie voor dit onderzoek loopt naar verwachting tot juni 2021. UPDATE: vanwege COVID-19 is de inclusie voor de SHOUT-BC studie tijdelijk stopgezet.

Team

 • Hier naam
 • Hier naam
 • Hier naam