Onderzoek

Wetenschap en onderzoek (SHOUT-studies)

Wetenschappelijk onderzoek vormt een fundamentele pijler van het Experiment Uitkomstindicatoren. De behaalde onderzoeksresultaten zullen de maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde van het Experiment Uitkomstindicatoren inzichtelijk kunnen maken en een belangrijke basis vormen voor het toepassen van de geleerde lessen bij andere partijen. Naast een algehele wetenschappelijke evaluatie zijn er per zorggebied wetenschappelijke studies binnen het Experiment Uitkomstindicatoren. Het acroniem SHOUT (SHared decision making supported by OUTcome information) is gekozen voor deze studies.

Direct naar SHOUT-BC Direct naar SHOUT-STROKE Direct naar SHOUT-AKD

Het wetenschappelijk onderzoek betreft uitkomstgerelateerd onderzoek ten dienste van de te ontwikkelen toepassingen binnen het Experiment en de wetenschappelijke evaluatie van deze toepassingen in de praktijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door zowel wetenschappers die werkzaam bij de Santeon ziekenhuizen als wetenschappers vanuit verschillende academische instellingen. De Nederlandse gedragscode wetenschappelijk onderzoek (2018) is het uitgangspunt voor het wetenschappelijke onderzoek dat uitgevoerd wordt. Hiermee wordt een onafhankelijke aanpak binnen het Experiment geborgd, en voorkomt dat resultaten naar Santeon worden toegeschreven. Alle wetenschappelijke studies binnen het Experiment Uitkomstindicatoren zijn goedgekeurd door Medisch Ethische Toetsingscommissies.

Patiëntenparticipatie

Om optimaal aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de ‘eindgebruikers’ zijn patiënten(vertegenwoordigers) op diverse manieren betrokken bij het Experiment Uitkomstindicatoren. Binnen elk van de zorggebieden (borstkanker, CVA en chronisch nierfalen) zijn één of meerdere patiëntvertegenwoordigers betrokken. Op bestuurlijk niveau zijn zowel de Patiëntenfederatie Nederland als de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten (NFK) betrokken.

SHOUT-studies

De volgende SHOUT-studies worden binnen het Experiment Uitkomstindicatoren uitgevoerd.

SHOUT-BC studie

SHOUT-STROKE studie

SHOUT-AKD studie

Hebt u een vraag?

Patiënten kunnen met vragen over het onderzoek waar zij aan deelnemen, terecht bij de onderzoeker of hun behandelend arts. Er is op deze website geen informatie over ziektes of behandelingen te vinden. Daarvoor kunnen patiënten terecht op de website van hun eigen ziekenhuis.