Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen voor gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen

Alles wat gedurende het Experiment Uitkomstindicatoren wordt ontwikkeld en alle kennis die wordt opgedaan, is beschikbaar voor andere zorgorganisaties en zorgprofessionals. Op deze pagina vindt u bouwstenen voor het gebruik van zorguitkomsten in de spreekkamer, zoals ontwikkelde interventies, factsheets, geleerde lessen, procesbeschrijvingen en evaluaties.

Het delen van ervaringen, inzichten en geleerde lessen is één van de speerpunten van het Experiment Uitkomstindicatoren. Hierbij gaat het om successenfactoren en valkuilen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de implementatie van het gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen in de spreekkamer.

Via focusgroepen met patiënten en patiëntvertegenwoordigers is opgehaald welke informatie belangrijk is voor patiënten/mantelzorgers en welke zorguitkomsten relevant zijn. In deze factsheet ziet u de resultaten van CVA.

Hier tekst in te vullen. Hier tekst in te vullen. Hier tekst in te vullen. Hier tekst in te vullen. Hier tekst in te vullen. Hier tekst in te vullen.

Via focusgroepen met patiënten en patiëntvertegenwoordigers is opgehaald welke informatie belangrijk is voor patiënten/mantelzorgers en welke zorguitkomsten relevant zijn. In deze factsheet ziet u de resultaten van borstkanker.

Ervaringen eerste jaar in beeld

Bekijk hier de film over de ervaringen van artsen, verpleegkundigen en projectleiders in het eerste jaar van het Experiment Uitkomstindicatoren.

Hoe gebruiken we zorguitkomsten bij samen beslissen

De uitdaging lijkt voornamelijk te liggen bij het verzamelen van data in de gehele keten om zorguitkomsten op een goede wijze te kunnen inzetten voor samen beslissen. Dus niet alleen de zorguitkomsten van de Santeon ziekenhuizen zijn noodzakelijk, maar ook de uitkomsten van ketenpartners zoals revalidatiecentra en verpleeghuizen.

Hier de factsheet van dataverzameling

Geleerde lessen

VBHC

Hier een korte introductie van de ervaringen die belangrijk zijn op het gebied van VBHC. Bijv in een factsheet die dan rechts wordt weergegeven en vergroot kan worden.

Factsheet voorbeeld NFK
Geleerde lessen

Projectmanagement

Hier een korte introductie van de ervaringen bij projectmanagement. Bijv in een factsheet die dan rechts wordt weergegeven en vergroot kan worden.

Factsheet voorbeeld