Aandoeningen

Drie aandoeningen

Het Experiment Uitkomstindicatoren richt zich op drie aandoeningen: borstkanker, CVA en chronisch nierfalen. Alhoewel er wordt gekeken naar het gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen in het gehele zorgpad, staat één keuzemoment binnen het zorgpad bij elke aandoening centraal. Op dit keuzemoment ontwikkelen we ondersteuning, zoals een keuzehulp en richt de evaluatieonderzoek zich op. Deze keuzemomenten zijn mede bepaald door de patiëntvertegenwoordigers binnen elk team. Daarnaast zijn deze keuzemomenten door de betrokken zorgprofessionals gemarkeerd als het meest relevante keuzemoment in het betreffende zorgpad om samen te beslissen.

Samen beslissen

Beter meebeslissen over behandeling

Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van zorg. Door samen te werken beschikt ieder Santeon ziekenhuis over de behandelresultaten van meer dan alleen de eigen patiënten.  Daardoor hebben de artsen meer informatie over keuzes die patiënten met een vergelijkbare aandoening hebben gemaakt en wat de resultaten daarvan waren. Zij kunnen de patiënt hierdoor beter adviseren over de effecten van een behandeling in hun persoonlijke situatie en de patiënt betrekken bij beslissingen in het eigen behandeltraject.

Borstkanker

Naast beter medisch resultaat, streven we er naar om patiënten zo snel mogelijk naar huis te laten gaan na een behandeling.

Lees meer

CVA (beroerte)

De Santeon samenwerking leidde tot snellere start van de behandeling en een kortere verblijfsduur.

Lees meer

Chronisch nierfalen

Sinds 2016 werken we aan verbeteringen in de zorg voor heupartrose. Minder complicaties is één van de resultaten.

Lees meer