CVA (beroerte)

Betere zorg voor CVA patiënten

Bij een beroerte (CVA ) krijgt een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof. CVA is een verzamelnaam voor zowel het herseninfarct als een hersenbloeding. Twee verschillende aandoeningen met vaak vergelijkbare, plotselinge uitvalverschijnselen zoals een scheve mond, verwarde spraak of een verlamde arm.  Als dit langer dan een paar minuten duurt, beginnen hersencellen te sterven en treedt er blijvende uitval op. Een snelle start van de behandeling is daarom cruciaal om de kans op (blijvend) letsel te verminderen. Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 CVA patiënten opgenomen in een ziekenhuis.

Santeon prestaties

Gevolgen na een herseninfarct

(bij mensen die naar huis gingen)

Deze informatie is voor mensen die een herseninfarct hebben doorgemaakt en direct vanuit het ziekenhuis naar huis zijn gegaan. Deze informatie is gebaseerd op een grote groep mensen die eerder een herseninfarct heeft gehad. Hieronder ziet u algemene informatie van deze groep mensen. Ook vindt u hier informatie over dagelijks functioneren, cognitieve gevolgen, emotionele gevolgen en vermoeidheid. Dit laat zien wat u kunt verwachten van de gevolgen en het herstel in het eerste jaar na een herseninfarct.

Aantal patienten
Deze informatie is gebaseerd op
0
patiënten
Leeftijd
Deze patiënten zijn gemiddeld
0
jaar oud
Aandoening
Deze patiënten hebben een herseninfarct gehad
Ontslag
Deze patiënten zijn na ontslag uit het ziekenhuis naar huis gegaan
Zelfstandigheid
Van deze patiënten is
0%
twee maanden na het herseninfarct zelfstandig

Dagelijks functioneren

}
Sluiten
Vijf deelprojecten

CVA binnen Experiment Uitkomstindicatoren

In het Experiment Uitkomstindicatoren streven we naar het gebruik van uitkomstindicatoren in het gehele zorgpad. Bij CVA wordt gewerkt aan de volgende deelprojecten.

Deelproject 1

Keuze voor ontslagbestemming en mogelijkheden voor revalidatie

Tijdens de ziekenhuisopname van CVA-patiënten wordt besloten naar welke verblijfplaats (ontslagbestemming) de patiënt gaat na opname. Naar huis met therapie in de eerste lijn, naar huis met poliklinische revalidatie, naar een revalidatiecentrum, naar een revalidatieafdeling in een verpleeghuis of naar een verpleeghuis voor langdurig verblijf. Binnen het Experiment worden patiënten in de kliniek geïnformeerd over de ernst van de CVA met behulp van de NIHSS score. De zorgverlener geeft op basis van deze score aan wat past bij de situatie van de patiënt.

Daarnaast introduceert de zorgverlener een online keuzehulp. De patiënt kan deze keuzehulp (met ondersteuning van een naaste) doorlopen in de kliniek. Middels de keuzehulp wordt de patiënt geïnformeerd over het ontslag uit het ziekenhuis, de gevolgen van een CVA, de ontslagbestemmingen en het verwachte herstel. In de keuzehulp wordt gebruik gemaakt van “patients like me” uitkomstinformatie op basis van Santeon uitkomsten. Zo omvat de keuzehulp een dynamische weergave van de verdeling van de ontslagbestemming op basis van de leeftijd en ernst van de CVA. Op deze manier kan een patiënt goed geïnformeerd meebeslissen in de ontslagbestemming.

Deelproject 2

Voorspellen herstel arm-hand functie

Een CVA heeft vaak gevolgen, waaronder uitval in de arm en de hand. Kennis over de mogelijkheden voor herstel van deze uitval draagt bij aan: 1) het samen met de patiënt formuleren van realistische en haalbare doelstellingen in de revalidatie; 2) de patiënt al vroeg te kunnen informeren over eventuele aanpassingen en/of hulpmiddelen die in een latere fase nodig zijn. In het Experiment worden twee predictiemodellen gebruikt voor het voorspellen van het herstel van de arm-hand functie, middels het voorspellen van de score op de “Fugl Meyer test” en de “Barthel index”. Bij deze klinimetrie zijn de fysiotherapeut en/of de ergotherapeut betrokken. Beide modellen zijn ontwikkeld door de (neuro)revalidatievakgroep van Rijndam revalidatie, Erasmus MC met Amsterdam UMC.

Deelproject 3

Beter informeren over complicaties en delier

In het zorgpad CVA wordt data verzameld om patiënten beter te kunnen informeren over complicaties en over delier. In dit deelproject zal middels geautomatiseerde data extractie de benodigde veelal ongestructureerde data uit het EPD worden gehaald. Op deze wijze kunnen we onder meer patiënten beter informeren over de individuele kans op een delier tijdens opname en kan bij een verhoogd risico gezamenlijk worden besloten over de inzet van maatregelen om de kans op een delier te verlagen. Parallel aan de dataverzameling wordt gekeken naar mogelijkheden voor een voor de patiënt begrijpelijke wijze van data visualisatie.

Deelproject 4

Gebruik van uitkomstinformatie bij nazorgpoli

Bij CVA patiënten worden PROMs afgenomen met als primaire doelstelling het bespreken van de uitkomsten in de spreekkamer. Patiënten die een CVA hebben doorgemaakt, komen in de meeste Santeon ziekenhuizen tussen de 6 en 12 weken na ontslag eenmalig terug op de nazorgpoli voor een consult met een verpleegkundig specialist. Tijdens dit gesprek worden de PROM uitkomsten met de patiënt besproken.
Uit het behoefteonderzoek met patiënten die een CVA hebben doorgemaakt is gebleken dat men tijdens het consult op de nazorgpoli ook graag geïnformeerd zou worden over “onzichtbare gevolgen” van een CVA zoals geheugenproblemen, vermoeidheid, angstgevoelens en prikkelbaarheid. Daarnaast zouden patiënten graag informatie ontvangen over de kans op een recidief CVA. Deelproject 4 bestaat uit verschillende initiatieven om middels het verzamelen en gebruiken van uitkomstinformatie aan deze behoeften tegemoet te komen.

Deelproject 5

Patiënt infographic met uitkomsten van zorg in de Santeon ziekenhuizen

Bij een acute aandoening zoals CVA is er geen mogelijkheid om te kiezen voor een ziekenhuis. Vanuit het oogpunt van externe transparantie is er een online infographic gebaseerd op de indicatoren van de verbetercycli ontwikkeld. De bestaande infographic is getoetst onder patiënten en hun naasten. Patiënten benoemden onder meer dat een betekenisvolle infographic voor hen informatie over (onzichtbare) gevolgen van een CVA zou moeten omvatten. In deelproject 5 wordt de bestaande infographic doorontwikkeld naar een patiënt vriendelijke versie.