Nieuws

03 februari 2020

Experiment deelt ervaringen na eerste jaar

Op vrijdag 24 juni jl. zijn het ministerie van VWS, de begeleidingscommissie van ZonMw en andere betrokkenen en geïnteresseerden bijgepraat over de laatste stand van zaken.

Het Experiment is in 2019 van start gegaan en nu een jaar op weg. Tijdens de bijeenkomst is toegelicht hoe zorguitkomsten bij samen beslissen worden ingezet. ook de voortgang op de zorggebieden borstkanker, CVA en chronisch nierfalen is gepresenteerd.

In onderstaand filmpje een indruk van de ervaringen, inzichten en geleerde lessen in het eerste jaar van het Experiment Uitkomstindicatoren.