Over het experiment uitkomstindicatoren

Gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen

In het kader van samen beslissen werken de Santeon ziekenhuizen aan het Experiment Uitkomstindicatoren om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van zorg, zodat zij -samen met de zorgverlener- beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Het ministerie van VWS maakt het Experiment Uitkomstindicatoren financieel mogelijk, ZonMw begeleidt het project. Er is 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een periode van drie jaar (t/m 2021).

Meer over het Experiment Direct naar bouwstenen Test
Toelichting infographic

Patient journey uitkomstgerichte zorg

De patiënt journey uitkomstgerichte zorg geeft de “reis” of route weer die de patiënt doorloopt bij een ziekte of aandoening. De start is bij een min of meer gepland bezoek (links) of bovenin in het geval van acute zorg. De patient journey laat de contact- en zorgmomenten zien en hoe en waar bouwstenen kunnen worden ingezet die zijn ontwikkeld binnen het Experiment Uitkomstindicatoren. Bouwstenen kunnen zowel de producten betreffen (bijvoorbeeld ontwikkelde interventies of blauwdrukken) als de ervaringen met en de resultaten van de implementatie en ontwikkelde interventies. Met deze bouwstenen kan uitkomstgerichte zorg in de eigen zorginstelling (verder) worden vormgegeven.

Nieuws

Nieuwsberichten

Lees hier het laatste nieuws over het Experiment Uitkomstindicatoren.

Sander van Schaik en Janine Prick
03 februari 2020

Experiment deelt ervaringen na eerste jaar

Op vrijdag 24 juni jl. zijn het ministerie van VWS, de begeleidingscommissie van ZonMw en andere betrokkenen en geïnteresseerden bijgepraat over de laatste stand van…

25 juli 2019

Santeon ziekenhuizen maken uitkomstinformatie toegankelijk in de spreekkamer

Als patiënt wil je de beste zorg en de beste behandelaar. Wat of waar dat is, kan per patiënt verschillen. Uitkomstinformatie over de zorg kan…

04 juli 2019

Invitational conference Experiment Uitkomstindicatoren

De eerste invitational conference van het Experiment Uitkomstindicatoren was op 21 juni jl. in het St. Antonius ziekenhuis in Utrecht.

20 juni 2019

21 juni: Invitational conference van het Santeon programma ‘Experiment Uitkomstindicatoren’

Vrijdag 21 juni komen betrokkenen samen voor de Invitational conference van het Santeon programma ‘Experiment Uitkomstindicatoren’. Tijdens deze conference presenteert Santeon de aanpak en eerste…

24 april 2018

Santeon en VWS gaan resultaten van zorg transparant maken voor patiënten

De zeven Santeon ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport initiëren gezamenlijk een uniek project om resultaten van zorg transparant te maken voor…

Het Experiment in beeld

Bekijk hier een korte animatiefilm over het Experiment Uitkomstindicatoren

Experiment Uitkomstindicatoren animatie